توضیح محصول

Kima-Plug 550 استفاده از ترکیبات شیمیایی ویژه برای تولید این محصول باعث تحریک واکنش هیدراسیون سیمان در اولین لحظات اختلاط با آب گردیده و تغییر ایجاد شده در روند پیشرفت واکنش هیدراسیون، منجر به گیرش سریع و کنترل شده مخلوط حاصل به همراه حفظ خواص مکانیکی زودرس آن می‌شود.به طور کلی هرگونه عملکرد و خواص اثرات ماده آنی‌گیر را می توان توسط دستورالعمل استاندارد ASTM-C928 مورد ارزیابی و پایش قرار داد؛ و از جمله پارامترهای مورد بررسی و مطرح در خصوص این ماده می‌توان به ایجاد شرایط مکانیکی مناسب در مقطع بکاررفته همچون مقاومت فشاری، خمشی و چسبندگی بالا به همراه دوام و پایداری شیمیایی و ساختاری آن در مقابل شرایط محیطی و طولانی اشاره نمود.

اطلاعات فنی

+ قطع آنی هر گونه نشت آب
+ آب بندی محل درزها و مجاری عبور آب مقاطع بتنی و سنگی
+ محافظت و آب بندی سازه ها
+ تونل ها، سدها و مخازن
+ سازه های زیرزمینی و مدفون
+ منهول ها و ولوپیت ها
+ چاله آسانسورها و استخرها
+ لوله ها و کانال ها

+ چسبندگی عالی به انواع مصالح مخصوصاً بتن، سنگ و آجر
+ گیرش سریع
+ پایدار و دائمی
+ قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی
+ حفظ کیفیت برابر با عمر سازه مورد کاربرد
+ بدون انقباض و ترک خوردگی
+ امکان بهره برداری سریع از سازه
+ فاقد یون کلر
+ سهولت اجرا

درز بتن یا سنگ را بصورت V باز نمایید و قبل از اجرای آنی گیر، سطح را عاری از هرگونه مواد سست و زائد گردانید. پودر آنی گیر را با مقداری آب مخلوط نمائید تا خمیر یکنواخت، همگن و نسبتاً خشک حاصل شود. مخلوط آماده را فوراً روی محل نشت آب به مدت ۱۵ الی ۲۰ ثانیه فشار بدهید. پس از انسداد نشت می توانید مازاد مواد قرار گرفته روی سطح را جهت تسطیح بتراشید.

به صورت پودر در سطل‌های ۸کیلوگرمی موجود می‌باشد.

این محصول در بسته بندی اولیه به مدت ۱۲ ماه، به دور از رطوبت و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید و در دمای ۱۰ الی ۳۰ درجه سانتی‌گراد قابل استفاده می‌باشد.

ظاهر پودر خاکستری رنگ
وزن مخصوص خمیر ۰٫۱ ± ۲٫۱۵ گرم بر سانتی متر مکعب
یون کلر ندارد
اسیدیته (pH) محلول ۱۰% ۱۳٫۵±۰٫۵

لینک کوتاه :