توضیح محصول

در خصوص بتن پاششی این افزودنی‌ها به صورت کسری از نسبت جزء چسباننده در طی فرآیند پاشش (پاشش تر و خشک) به بتن افزوده می‌شوند تا شروع فرآیند گیرش را کنترل نمایند. در میان تمامی موارد افزودنی بتن پاششی توسعه یافته در کیمیا، افزودنیهای زودگیر بتن پاششی دسته ای از مواد افزودنی هستند که پس از اضافه شدن به بتن پاششی منجر به بهبـود مقاومــت فشـاری، چسبندگی، پیوستگی، مقاومت در برابر یخ‌زدگی بتن، سایش و کاهش پس‌زدن بتن پاشیــده شده می‌شوند.

اطلاعات فنی

تولید KM-SCP500 مطابق با استانداردهای ASTM-C1141 و ASTM-C1398 می‌باشد.

+ بتن پاشی یا شات کریت
+ عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
+ لاینینگ کانال ها و تونل ها
+ تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
+ بتن ریزی در سطوح شیب دار
+ لاینینگ سازه های زیر زمینی
+ عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

بر اساس سرعت ساخت بتن و مدت زمان لازم برای بتن پاشی و مقادیر مقاومت های اولیه مد نظر مصرف ۲ تا ۷ درصـد وزن سیمان توصیه می گردد که برای محاسبه مقادیر مصرفی دقیق انجام آزمون های کارگاهی الزامی می باشد. مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز این ماده افزودنی فقط از طریق مشورت با کارشناسان فنی کیمیا امکان پذیر می باشد.

باید بر اساس اصول و روش منطبق بر نیاز پروژه مورد استفاده قرار بگیرد. پارامترهای ذیل در روش مصرف ماده موثر هستند:

+ نحوه و زمان اختلاط ماده با بتن
+ نوع دستگاه پاشش بتن
+ نازل پاشش

به صورت پودر در کیسه‌های ۲۵کیلوگرمی موجود می‌باشد. در صورت سفارش مشتری در بسته بندی خاص نیز قابل تحویل خواهد بود.

در صورت نگهداری در دمای ۱۰ الی ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید و در بسته بندی اولیه به مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد.

ظاهر پودر سفید
وزن مخصوص ۰٫۰۵±۱٫۳۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
میزان یون کلر ندارد (کمتر از حد استاندارد)

لینک کوتاه :