توضیح محصول

فوق روان کننده ویژه نسل سوم می باشد که فاقد کلراید بوده و بر پایه پلیمرهای نفتالین سولفونات تولید می شود. جهت تسریع در روند کسب مقاومت نهایی بتن بواسطه کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی در مخلوط بتن و نیز افزایش قابل توجه کارایی و خاصیت حفظ اسلامپ بتن بدون نیاز به آب موجود و همچنین جهت افزایش دوام بتن بواسطه افزایش مقاومت نهایی و کاهش نفوذپذیری در آن مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی

تولید Kima-Crete 200R مطابق با استانداردهای ASTM-C494 و ۲۹۳۰ ایران می‌باشد و همچنین بر اساس آئین نامه ASTM-C494 در رده Type-A,B,D قرار دارد.

+ بتن های پیش تنیده و پس تنیده
+ بتن های حجیم
+ بتن های عمل آوری شده در شرایط آب و هوای گرم
+ بتن های خود تراز شونده و خود متراکم شونده
+ بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا
+ بتن های میکروسیلیسی
+ بتن های دال ها، پی ها، ستون ها، دیوارها و پل ها و…

بهترین میزان مصرف Kima-Crete 200R برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود.
میزان معمول مصرف از ۵/۰ کیلوگرم الی ۵/۱ کیلوگرم در هر ۱۰۰ کیلوگرم از موادسیمانی بتن می باشد.
برای بکارگیری میزان مصرف خارج از محدوده فوق با دفتر فنی شرکت کیمیا تماس حاصل فرمائید.

در زمان ساخت بتن یا بعد از اختلاط کامل به مخلوط بتن اضافه شود و نیز می توان به آب بتن اضافه نمود و همچنین در شرایطی که فاصله زمانی ساخت و ریختن بتن زیاد باشد پیشنهاد می شد به صورت دو مرحله ای با مشورت مسئولین فنی شرکت کیمیا به بتن اضافه شود.

به صورت مایع در بشکه‌های ۲۲۰ لیتری یا در گالن‌های ۲۰ لیتری موجود می‌باشد. در صورت سفارش مشتری در بسته بندی خاص یا بدون بسته بندی در تانکر قابل تحویل خواهد بود.

در صورت نگهداری در دمای بین ۴ تا ۴۱ درجه سانتیگراد حداقل ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید می باشد. چنانچه دمای محصول خارج از محدوده مذکور باشد با دفتر فنی شرکت کیمیا جهت مشاوره لازم تماس حاصل فرمائید.

ظاهر مایع قهوه ای رنگ
وزن مخصوص ~ ۱٫۱۸gr/cm3 دردمای۲۲±۲ درجه سانتیگراد
میزان کلر ندارد
میزان نیتریت ندارد
نقطه اشتعال ندارد
نقطه انجماد صفر درجه سانتیگراد

لینک کوتاه :