توضیح محصول

یک گروت خشک مخلوط شده و آماده مصرف می باشد این ماده با توجه به ساختارویژه و دانه‌بندی اجزاء سازنده اش برای مواردی که نیاز است ملاتی بدون جمع شدگی، فاصله بین دو اِلِمان نزدیک به هم را پر نموده و خلل و فرجی باقی نگذارد مانند فاصله صفحه ستون و سطح زیرین آن مورد مصرف قرار می گیرد.
گروت آماده Kima-Grout A بعد از اجرا به سرعت سخت شده و قابل بهره برداری می باشد و مقاومت خوبی در برابر فشارهای استاتیکی و حرارت های بالا داشته و به هیچ عنوان دچار ترک و جمع شدگی نمی شود.

اطلاعات فنی

تولید Kima-Bond مطابق با استانداردهایBS6319Part-2,3,4 و ASTM-C1059 و ASTM-C1042 می باشد.

+ چسبندگی بیشتردربتن
+ ترمیم آسیب دیدگی های سطحی
+ آب بندی ملات‌های ویژه

+ افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
+ جلوگیری از بروز ترک
+ افزایش دوام بتن و ثبات کیفیت در محیط های قلیایی
+ کاهش نفوذ پذیری
+ افزایش مقاومت خمشی و سایشی

بهترین میزان مصرف برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات مختلف درشرایط کارگاهی تعیین می شود.
میزان معمول مصرف از ۵ الی ۵۰ درصد جایگزین آب مصرفی شده است.

ابتدا براساس میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی می توان با آب رقیق نموده و سپس چسب را به اجزاء خشک بتن یا ملات افزوده و پس از اختلاط کامل استفاده گردد.

به صورت مایع در گالن‌های ۲۰ لیتری یا سطل‌های ۸کیلوگرمی موجود می باشد. در صورت سفارش مشتری در بسته بندی خاص قابل تحویل خواهد بود.

در صورت نگهداری در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم و طولانی نورخورشید و یخبندان ۱۲ ماه دربسته بندی اصلی می باشد.

ظاهر مایع سفید
وزن مخصوص ~ ۱٫۰۱gr/cm3 در دمای ۲۲±۲ درجه سانتیگراد
PH ۷
یون کلر ندارد
قابلیت انحلال در آب دارد
مواد جامد ~۵۰

لینک کوتاه :