توضیح محصول

یک گروت خشک مخلوط شده و آماده مصرف می باشد این ماده با توجه به ساختارویژه و دانه‌بندی اجزاء سازنده اش برای مواردی که نیاز است ملاتی بدون جمع شدگی، فاصله بین دو اِلِمان نزدیک به هم را پر نموده و خلل و فرجی باقی نگذارد مانند فاصله صفحه ستون و سطح زیرین آن مورد مصرف قرار می گیرد.
گروت آماده Kima-Grout C بعد از اجرا به سرعت سخت شده و قابل بهره برداری می باشد و مقاومت خوبی در برابر فشارهای استاتیکی و حرارت های بالا داشته و به هیچ عنوان دچار ترک و جمع شدگی نمی شود.

اطلاعات فنی

تولید Kima-Grout C مطابق با استانداردهای ASTM-C827-78 و ASTM-C476 و ASTM-C1107 می باشد.

+ استفاده در زیر صفحه ستون ها (Base Plate)
+ کاشت انکربولت
+ اجرای فونداسیون های ماشین آلات سنگین و…
+ پرنمودن حفره ها و شکاف ها

+ قابلیت خود تراز شوندگی
+ دارای انبساط کنترل شده و بدون انقباض
+ سهولت اختلاط با آب و روانی بالا
+ مقاوم دربرابر ضربه و ارتعاش های شدید
+ امکان اجرا درضخامت های بالا با روش‌های کارگاهی
+ بالابودن مقاومت فشاری در کوتاه مدت و دراز مدت
+ مسلح به الیاف پلیمری
+ بهبود مقاومت‌های خمشی وکششی

به دو صورت خمیری و روان قابل مصرف می باشد.
۱) در صورت نیاز به حالت خمیری پلاستیک هر کیلوگرم از Kima-Grout C را با ۱۳۰cc الی ۱۴۰cc آب مخلوط نموده و مورد استفاده قراردهید.
۲) در صورت نیاز به حالت روان هر کیلوگرم از Kima-Grout C را با ۱۴۵cc الی ۱۹۰cc آب مخلوط نموده و مورد مصرف قرار دهید.

به صورت پودر آماده در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی موجود می باشد. در صورت سفارش مشتری در بسته بندی خاص قابل تحویل است.

این محصول در بسته بندی اصلی به دور از رطوبت و گرمای شدید حداقل ۱۸ ماه قابل مصرف می باشد.

ظاهر مخلوط پودر و سنگ
رنگ خاکستری
وزن مخصوص ۲۳۰۰kg/m3~
یون کلر ندارد

لینک کوتاه :